Bokföring & redovisning i Strömstad

Jag hjälper dig med:
bokföring, moms, lönehantering
bokslut, årsredovisning &
deklaration

Mitt perspektiv

Som enveten småföretagare sedan trettio år, verksam i företagsformerna: KB, HB, EF, AB, Ideell Förening och Ekonomisk Förening - har mitt perspektiv formats.

Du som söker hjälp enligt ovan, har god nytta av mina erfarenheter.

Jag ger dig: ett personligt engagemang, en snabb respons och hög tillgänglighet!


Bättre och bättre

Jag sticker ut hakan och påstår att administrationen i företagandet kan vara enklare idag, än för trettio, fyrtio år sedan!

Hur då?
Jo genom den fortgående utvecklingen av datorer, internet och programvara!

Upplever du att du hamnat på efterkälken – låt mig hjälpa till!

Nyheter


Upplysning


Fr.o.m 2020-10-01 tar företaget inte längre emot nya kunder.

Med vänliga hälsningar
Stefan Sundberg