Länkar ekonomi/redovisning

BAS - kontoplaner
Ekonomisk ordlista
Att föra bok - kompendium från Bokföringsnämnden

Bokföring - hur svårt är det? Se videon.