Lönehantering

Behöver du hjälp med lönehantering - hör av dig!
Arbetsgivaravgifterna skiftar beroende på den avlönades ålder bla, här finns risk för fel skatteinbetalning.
Lämpligast att jag blir skatteombud och sköter skattedeklaration för arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Underlag för årets kontrolluppgifter skapas då under året och är lätta att sammanställa.