Revisor eller ej?

De flesta aktiebolag kan starta utan revisor. Men när bolaget kommit upp till en viss nivå måste bolaget fatta beslut om att utse en revisor och anmäla det till Bolagsverket. Om bolaget uppfyller mist två av följande krav, under de två senaste räkenskapsåren, måste bolaget utse en revisor och anmäla det till Bolagsverket:

- mer än 3 anställda,
- mer än 1,5 miljoner i balansomslutning,
- mer än 3 miljoner i nettoomsättning.

Bolagsverkets rekommendation är att ni tar ställning till om ni ska ha revisor eller inte på bolagets årsstämma.

I vissa typer av aktiebolag måste man ha en revisor redan från start. Det gäller till exempel publika aktiebolag eller aktiebolag som har finansiell verksamhet, där det krävs ett tillstånd från Finansinspektionen.